Wat is nou precies ‘goed zien’?

Goed zien wordt vaak – zo niet altijd – gemeten aan de hand van het lezen van zwarte letters of cijfers op een witte achtergrond. Dat hebben we te danken aan een Nederlandse oogarts met name Herman Snellen. Dit lezen van een snellenkaart – inderdaad genoemd naar – is niet meteen waar een oog van nature voor gemaakt is. En toch gebruiken we dit als referentiemiddel voor het bepalen van goed zicht. Interessant toch?!

In een later stadium werd de papieren snellenkaart vervangen door een lichtbak. Laat dit voor ogen nu net iets moeilijker zijn. Ogen werken namelijk op contrast. Hoe scherper het contrast hoe gemakkelijker voor het oog om te functioneren. Zwarte inkt op wit papier is wat dat betreft ‘ideaal’. Het contrast via lichtbakken is minder scherp en dus bijgevolg vermoeiender voor ogen. Vind je het niet vreemd dat ogen – die per definitie al in de problemen zitten – getest worden met technieken die vermoeiender zijn voor ogen. Begrijp jij dat?

Maar het kan nog erger… In het slechtste geval – ja, je leest dit goed! – worden je ogen opgemeten met een machine – de zogeheten autorefractor – en komt er geen snellenkaart meer aan te pas. Er rolt dan super snel triomfantelijk een perfect voorschrift uit de machine. Maar is dat wat je ogen echt nodig hebben? Ogen zijn inherent verbonden met zijn of haar eigenaar en kunnen van nature in scherpte schommelen waarover straks meer. Het gebruik van dit soort machine leidt in heel veel gevallen tot een te sterke bril met alle gevolgen van dien.

Zien is veel meer dan het feilloos lezen van zwarte print op wit papier zoals ‘goed zien’ meestal wordt gemeten. Zien is ook het onderscheiden van diepte, kleuren, afstand, je relatie in de ruimte, perspectief, 3 D, richting, kleurintensiteit, beweging en zo meer. Zien is een complex samenspel van licht, je ogen, oogspieren, visuele cortex… om de belangrijkste spelers te noemen. Wist je dat zien voor meer dan 90% in je visuele cortex gebeurt? Bovendien is je visuele systeem bijzonder gevoelig aan stress, druk en spanning.

Hoe ontstaat nou precies ‘wazig zien’?

Voorafgaand aan waas is er dan ook altijd sprake van één of andere vorm van spanning. De spanning kan fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel van aard zijn. Als deze lang genoeg aanhoudt, lokt dit een blokkade in je visuele systeem uit met bijvoorbeeld een verkramping van één of verschillende oogspieren als gevolg. Je oogbol zelf is zacht van structuur. De verkrampte oogspieren rondom je ogen vervormen dan ook de vorm van je oogbol waardoor je slecht gaat zien.
In sommige gevallen speelt een verkramping van de ciliaire spier – dat is de spier rondom je lens – een rol in het ontstaan van problemen met het helder zien.

Laten we even grasduinen in de verschillende soorten spanning.

Fysieke oorzaken van stress en spanning

Wanneer je je ogen te lang en te intens voor dichtbij ‘werk’ gebruikt zoals lezen, pc of gsm kunnen bepaalde oogspieren verkrampt geraken en kan je problemen krijgen om je blik opnieuw helder te krijgen.

Verder speelt voeding een belangrijke rol. Veel geraffineerde suikers en zetmeel, suikervervangers, alcohol, ‘junk food’ en bepaalde plantaardige oliën zijn nefast voor gezonde ogen.
Ook lichamelijke condities kunnen waas veroorzaken zoals voedselintoleranties, bijnieruitputting, hypoglycemie of diabetes.

Daarnaast kunnen externe factoren zoals lawaai, te weinig licht of net te weinig duisternis mee aan de basis van oogproblemen liggen. Zelfs je bril zelf is een bron van stress voor je ogen. Denk maar aan te perfect opgemeten brilvoorschriften.

Emotionele stress

Emoties zoals verdriet, wanhoop, woede, frustratie, hulpeloosheid en zo meer kunnen een belemmering vormen om helder te zien. Je hebt misschien al ervaren dat je wat minder goed zag als je er een rotdag opzitten had? Dat is volkomen normaal.

Als je echter vastloopt in deze emoties kunnen er oogproblemen ontstaan. Eén of andere traumatische ervaring kan aan de basis liggen.
Dit kan een scheiding zijn, het verlies van een dierbare, gepest worden, een verhuizing, misbruik, …

Het hoeft niet per se een erge gebeurtenis te zijn. Sommige ogenschijnlijk banale gebeurtenissen kunnen voor een kind bijzonder traumatiserend zijn.
Na zo’n trauma merk je vaak op dat mensen slecht gaan zien. Dat gebeurt dikwijls onbewust als overlevingsstrategie.

Wil je hier meer over wil weten? Dan raad ik ten sterkste het boek ‘De bril nader bezien’ van Pieter Wierenga aan. HIER lees je er meer over.

Mentaal ongemak

Je ‘mindset’ is de verzameling van overtuigingen die je meegekregen hebt van je ouders, familie, opvoeders, gemeenschap en cultuur waarin je opgroeide.
Wat je gelooft over deze wereld en jezelf kan een bron zijn van zorgen maken, piekeren, zwartkijken, panikeren, lage eigenwaarde, slecht zelfbeeld, enz. Als dit soort denken gaat overheersen brengt dit behoorlijk wat geestelijke spanningen teweeg die zich kunnen vertalen in wazig zicht.

Het gebruik van affirmaties kan een grote en efficiënte hulp zijn op je pad naar helder zicht. In onze besloten facebookgroep kan je een document met affirmaties downloaden. Je kan je HIER gratis lid maken.

Spirituele spanning

Dit gaat over de zin van je leven en je relatie met je Hogere Zelf, het Universum, de Bron, God of hoe je Het ook noemen wil.
Het gaat over Datgene wat we met onze mensenbreinen niet kunnen vatten noch begrijpen…
Een behoorlijke uitdaging in onze wereld de dag van vandaag waar wetenschappelijk bewijs, controle en ratio hoogtij vieren.

Wat de buitenwereld je dicteert of wat je er ziet, strookt niet altijd met je innerlijke weten, je intuïtie. Ook deze situatie kan veel onbewuste stress veroorzaken die zich in je ogen vertaalt.

Wat denk jij hier van? Ik lees het graag in de ‘comments’ hieronder.

P.S. Wil je serieuze stappen zetten op het pad naar helder zicht? Kijk HIER of een ‘Geef je ogen boost’ sessie jou kan ondersteunen op jouw pad naar helder zicht.